Committees

General Chair Lianqing Liu, Shenyang Institute of Automation, China
General Co-Chairs Aaron Ohta, Hawaii University, USA Yong Guan, Capital Normal University, China Junzhi Yu, Shenyang Institute of Automation, China Xuebo Zhang, Nankai University, China
Program Chair Heping Chen, Texas State University, USA
Program Co-Chairs Uche Wejinya, University of Arkansas, USA Zhan Yang, Suchow University, China Zhi Han, Shenyang Institute of Automation, China Yajing Shen, City University of Hong Kong, HKSAR
Organizing Chair Zhidong Wang, Chiba Institute of Technology, Japan
Organizing Co-Chairs Lina Hao, Northeast University, China Jianguo Zhao, Colorado State University, USA Qinmin Yang, Zhejiang University, China Long Cheng, Institute of Automation, China
Award Chairs Kazuhiro Kosuge, Tohoku University, Japan King Lai, City University of Hongkong Jindong Tan, University of Tennessee, USA Li Zhang, Chinese University of Hong Kong, HKSAR
Regional Program Chairs Ming Cong, Dalian University of Technology, China Ming Liu, City University of Hongkong, China Zengxi Pan, University of Wollongong, Australia Jizhong Xiao, New York City University, USA Qingsong Xu, University of Macau, China
Workshop/Tutorial Chairs Fei Wang, Northeast University, China Bingtuan Gao, Southeast University, China Yantao Shen, University of Nevada, USA
Industrial Chairs Liwei Qi, ABB Inc., China Fang Xu, SIASUN, China
Poster Sessions Chairs Yunyi Jia, Clemson University, USA Yisheng Guan, Guangdong University of Technology, China
Publication Chair Shuai Yuan, Shenyang Jianzhu University, China Tong, Jia, Northeast University, China
Financial Chair Weihua Sheng, Oklahoma State University
Registration Chair Guangyong Li, University of Pittsburg
Publicity Chairs Ning Sun, Nankai University, China Qing Shi, Beijing Institute of Technology, China Qingxiao Wu, Shenyang Institute of Automation China Hui Xie, Harbin Institute of Technology, China Yongliang Yang, Michigan State University, USA
Sponsor & Exhibition Chair Biao Zhang, ABB Inc., USA
Secretariats Tracy Tsoi, The University of Hong Kong, HKSAR